ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การอบรมตัวแทนเยาวชน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การอบรมตัวแทนเยาวชน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การอบรมตัวแทนเยาวชน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานบนโลกมนุษย์ สถาบันพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน529 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 18:14:20

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ASEAN

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ASEAN

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ASEAN จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 17:54:15

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน739 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-08 17:33:39

พิธีมอบรางวัลนักเรียนโครงการห้องสมุดรักการอ่าน

พิธีมอบรางวัลนักเรียนโครงการห้องสมุดรักการอ่าน

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในโครงการห้องสมุดรั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน636 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-25 10:36:00

กิจกรรมการแสดงระบำไก่ระหว่างนักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการแสดงระบำไก่ระหว่างนักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นักศึกษาชาวเกาหลีกับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์และดนตรีไทยของโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมทำกิจกรรมการแสดงระบำไก่

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1163 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-21 09:08:33

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นม.4 และ ม.5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ วัดเทวสังฆารามพระอารา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1062 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 11:15:18

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

นักเรียนแกนนำระดับชั้นม.4 และ ม.5 เข้าร่วมการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจ.กาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน541 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 09:59:53

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ เพื่อลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1180 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 15:55:55

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายอังคาร เจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมทั้ง

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน500 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 15:29:49

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายอังคาร เจริญผล ผู้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 13:13:11

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง