ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-27 20:12:36

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตั้งแต่วันที่25 - 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-26 10:10:45

พิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-26 10:07:02

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตั้งแต่วันที่25 - 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน366 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 10:00:26

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 09:57:55

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้มอบรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันภาษ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 11:43:16

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรือนดนตรีไทยใหม่

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรือนดนตรีไทยใหม่

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน404 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-22 13:04:51

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ โดยนา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-19 17:57:14

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน

โครงการอบรมการป้องกันอัคคี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน339 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 12:38:03

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นป..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 12:16:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง