ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เข้ามาทำการประเมินฯ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีนายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน555 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:06:31

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง