ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นม.4 และ ม.5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ตรงกับแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ วัดเทวสังฆารามพระอารา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน960 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 11:15:18

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา

นักเรียนแกนนำระดับชั้นม.4 และ ม.5 เข้าร่วมการอบรมเยาวชนร่วมใจสมานฉันท์ในสถานศึกษา โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจ.กาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 09:59:53

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ เพื่อลดปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1077 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 15:55:55

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาดและคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาสัมพาทย์ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีรับทุนการศึกษา

นายอังคาร เจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมทั้ง

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน440 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-07 15:29:49

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายอังคาร เจริญผล ผู้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน609 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-01 13:13:11

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เข้ามาทำการประเมินฯ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมีนายอังคาร เจริญผล ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน547 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:06:31

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง