ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดเทวสังฆาราม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน405 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-29 21:08:43

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบ

กิจกรรมจิตอาสาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-29 12:43:46

กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)

กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)

กิจกรรมการถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) ณ โรงเรียนเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 10:08:43

กิจกรรมการผลิตกระทง ของนัก่เรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการผลิตกระทง ของนัก่เรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการผลิตกระทง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน725 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 15:03:09

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน461 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:56:23

กิจกรรมรวมพลังความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมรวมพลังความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยประธานในพิธีเปิด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน347 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:50:07

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยประธานในพิธีเปิดการสอบนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:46:27

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน559 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:37:57

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี ระหว่างวันที..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน368 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:28:07

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเป็นเจ้าภาพในพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:24:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง