ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY)

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน111 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-07 10:57:15

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมศูนย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-27 13:17:47

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.8

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 18:40:09

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม อาคารพระก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:29:19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 6 องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน74 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:26:30

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการ No child left behild

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน91 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:25:07

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาส วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน75 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-23 15:22:35

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-01 10:45:19

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

การติดตามการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 โดยคณะ มรภ.กาญจนบุรี และ ศน.สพม.8

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน298 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-05-20 11:30:11

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ e - Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE (The Development of moodle - based e - Learning workshop)..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน718 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 14:44:04

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง