ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ

วันนี้ 17 กันยายน 2563 ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจสภานักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน106 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:13:47

โครงการบริจาคโลหิต 2563

โครงการบริจาคโลหิต 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน96 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-18 14:11:05

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:31:28

วันสารทจีน 2563

วันสารทจีน 2563

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสารทจีน 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน153 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-02 10:26:28

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

การประชุมเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน ในเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน265 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 11:08:17

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับ ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และได้บรรยายหลั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-28 17:18:43

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก

ต้อนรับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ตรวจเยี่ยมชมรมยกน้ำหนัก จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-27 13:53:27

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน170 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-20 10:18:10

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน116 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 14:08:20

พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-17 14:06:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง