ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 10:57:05

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศาสนสถาน หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-17 10:00:57

เด็กดีศรีเทพมงคลฯ

เด็กดีศรีเทพมงคลฯ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เก็บกระเป๋าใส่เงินได้ ในกระเป๋ามีเงินอยู่หมื่..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-16 09:41:24

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

48 รูปภาพ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-03 15:36:38

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก

เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ต..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-29 10:25:29

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน188 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-28 11:27:04

ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน134 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-27 09:27:55

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ)

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-25 18:04:22

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน836 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-19 14:48:31

การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน

การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน839 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-16 11:25:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง