ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในโครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 09:17:55

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้เป็นประธานในการ มอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย ประลองเพลงบรรเลงมโหรี ระดับ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:36:54

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประธานในพิธีเปิด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ หอประชุมอาคาร ภปร. ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:31:12

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระฯ

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระฯ

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:14:59

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมในขบวนรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31) คําขวัญวันงดสูบบ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน824 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:07:53

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 11:27:54

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคลิกลี่พัฒนาทน ศึกษาดูงาน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคลิกลี่พัฒนาทน ศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคลิกลี่พัฒนาทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-27 11:07:17

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมอบโล่เกียรติคุณแด่ นางศิวภรณ์ ชัชวาลานนท์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน392 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-20 09:58:32

ประชุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประชุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประชุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-01 20:14:59

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคาร ภปร. โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนายสมพงษ์ เตช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน410 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-01 14:38:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง