ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน267 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-20 11:11:49

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและมอบโล่เกียรติคุณแก่นายปรีชา ใคร่ครวญครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ มอบโล่เกียรติคุณแก่นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1636 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-20 11:08:51

กีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมกีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี (วันที่2ของการแข่งขัน)

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน651 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-01 18:08:30

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเทพมงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน451 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-31 16:37:18

พิธีเปิดประชุมโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)

พิธีเปิดประชุมโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)

นายศักดิ์ สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัด

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-29 10:00:27

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-27 20:12:36

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตั้งแต่วันที่25 - 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-26 10:10:45

พิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-26 10:07:02

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตั้งแต่วันที่25 - 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 10:00:26

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 09:57:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง