ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)

กิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ)

กิจกรรมการถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) ณ โรงเรียนเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-25 10:08:43

กิจกรรมการผลิตกระทง ของนัก่เรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการผลิตกระทง ของนัก่เรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการผลิตกระทง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน563 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 15:03:09

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบจราจรการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน371 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:56:23

กิจกรรมรวมพลังความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมรวมพลังความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยประธานในพิธีเปิด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:50:07

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี

การสอบวิชาธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยประธานในพิธีเปิดการสอบนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน363 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:46:27

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน427 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:37:57

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี ระหว่างวันที..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน300 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:28:07

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเป็นเจ้าภาพในพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:24:54

โครงการบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมอา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน276 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-24 14:16:02

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ในระด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน313 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-08 10:38:03

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง