ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรม วันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย แล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 10:57:52

พิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาอน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน552 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-28 09:51:15

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมโครงงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน412 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-23 09:33:51

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน493 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 09:28:21

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน663 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 09:05:08

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน  2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน890 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 07:56:40

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC ภาคบ่าย

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC ภาคบ่าย

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในโครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยนายสมพงษ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน633 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 17:50:25

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในโครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 09:17:55

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้เป็นประธานในการ มอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย ประลองเพลงบรรเลงมโหรี ระดับ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:36:54

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประธานในพิธีเปิด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ หอประชุมอาคาร ภปร. ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:31:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง