ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑

เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดงาน เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑ ครั้งที่๒ “วงเทพมงคลรังษี” โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี นายเชาวลิต แย้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 16:22:31

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ" ครู..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 16:09:50

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยกลุ่มสา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน862 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-22 09:50:31

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขนวบแห่หลวงปู่ดีและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน544 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 11:32:39

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและระลึกถึงครู  มอบตัวเป็นศิษย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน546 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:48:11

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

     นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย  น.ส.พเยาว์  ชำนาญกำหนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:43:46

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน663 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-12 17:04:01

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน1164 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 11:33:03

Open House ปีการศึกษา 2560

Open House ปีการศึกษา 2560 "เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี"

เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นาย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน947 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 09:59:45

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน596 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-01 17:18:02

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง