ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรม กศน.พบประชาชน

กิจกรรม กศน.พบประชาชน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมกิจกรรม กศน.พบประชาชน ณ ศาลา60พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 14:47:53

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดเทวสังฆราม พระอารามหลวง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-10 16:02:35

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(12สิงหาคม)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(12สิงหาคม)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน247 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-10 10:56:52

โครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธานในพิธ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-09 20:58:46

กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วม กิจกรรม Big Day ดอกไม่ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 12:13:27

ประชุุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประชุุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ประชุมครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน218 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-04 11:22:20

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-02 18:14:47

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคาร ภปร.

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน222 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 18:09:31

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทพมงคลรังษี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทพมงคลรังษี

คณะครูอัตราจ้างและนักศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-23 15:26:27

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อถวาย วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อถวาย วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อถวาย วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน251 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 22:59:32

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง