ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมโครงงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน337 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-23 09:33:51

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างโรงเรียนเทพมงคลรังษี และ หอการค้าจังหว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-22 09:28:21

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 09:05:08

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึก ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน  2560 ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน698 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-21 07:56:40

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC ภาคบ่าย

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC ภาคบ่าย

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในโครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยนายสมพงษ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 17:50:25

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

โครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมในโครงการอบรมชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-11 09:17:55

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

กิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้เป็นประธานในการ มอบถ้วยรางวัลที่ 2 การประกวดดนตรีไทย ประลองเพลงบรรเลงมโหรี ระดับ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน321 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:36:54

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประธานในพิธีเปิด นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ หอประชุมอาคาร ภปร. ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:31:12

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระฯ

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระฯ

ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:14:59

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมในขบวนรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day 31) คําขวัญวันงดสูบบ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน685 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-10 16:07:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง