ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (ครูสุดา พืชนะ)

“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (ครูสุดา พืชนะ)

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-07 14:27:46

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทองรองผู้อำนวยการและคณะวิทยากรให้การตอนรับผอ.พิกุล  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้อำนวยการโร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน185 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-30 13:35:29

 ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างนักกรีฑารุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชาติ

โรงเรียนเทพมงคลรังษีโดยดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พชรมน ชุติตากรกนก นักเรียนโรงเรียนเทพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-27 22:42:05

พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด นายพงศกร อะกะวงศ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 10:04:53

พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-26 10:03:33

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนายกำธร สุทธิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน​วิชาการ และคณะค..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน143 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-19 13:03:55

แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แนะแนวการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง หัวหน้างานแนะแนว ต้อนรับ ผศ. จรายุทธ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-12 12:50:18

การประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนเทพมงคลรังษีได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน เต้นโค้วเวอร์ ของบริษัทโตโยต้า สาขาท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รอ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน198 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-10 15:52:11

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครูและ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน168 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-10 11:39:44

กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม

กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ณ วัดเทวสังฆาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน167 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-03 11:47:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง