ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน220 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:57:32

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีฉลองรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:56:14

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน219 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-16 10:54:35

Open House ประจำปีการศึกษา 2562

Open House ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน265 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-19 10:31:21

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว.21

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว.21

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นประเมิน ฯ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-17 09:36:27

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นป..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-12 15:37:02

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน กิจกรรมติว O-Net ระดับชั้น ม.6

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน กิจกรรมติว O-Net ระดับชั้น ม.6

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน กิจกรรมติว O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน193 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-11 09:55:28

ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน173 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-11 09:54:07

กิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน206 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-07 10:29:33

มอบเกียรติบัตรโครงการบริจาคโลหิต

มอบเกียรติบัตรโครงการบริจาคโลหิต

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน131 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-06 09:38:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง