ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขนวบแห่หลวงปู่ดีและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 11:32:39

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและระลึกถึงครู  มอบตัวเป็นศิษย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน384 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:48:11

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

     นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย  น.ส.พเยาว์  ชำนาญกำหนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:43:46

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-12 17:04:01

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน923 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 11:33:03

Open House ปีการศึกษา 2560

Open House ปีการศึกษา 2560 "เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี"

เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นาย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน741 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 09:59:45

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน478 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-01 17:18:02

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน604 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-01 17:15:56

obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนเท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน884 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-01 17:08:40

"43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ"

"43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ" โรงเรียนเทพมงคลรังษี สมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษีและสมาคมศิษย์เก่าเทพมงคลรังษี จัดงาน 43 ปี ราตรีเหลืองด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน686 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 10:28:18

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง