ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-24 10:57:43

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน378 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 12:56:26

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-29 11:59:14

เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑

เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดงาน เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑ ครั้งที่๒ “วงเทพมงคลรังษี” โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี นายเชาวลิต แย้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน223 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 16:22:31

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ" ครู..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน243 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-25 16:09:50

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยกลุ่มสา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน585 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-22 09:50:31

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขนวบแห่หลวงปู่ดีและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน400 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 11:32:39

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและระลึกถึงครู  มอบตัวเป็นศิษย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:48:11

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind)

     นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย  น.ส.พเยาว์  ชำนาญกำหนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมประช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน248 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 14:43:46

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน379 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-12 17:04:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง