ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตั้งแต่วันที่25 - 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน115 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 10:00:26

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-25 09:57:55

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีได้มอบรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันภาษ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-23 11:43:16

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรือนดนตรีไทยใหม่

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรือนดนตรีไทยใหม่

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน135 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-22 13:04:51

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

พิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชินีนาถ โดยนา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-19 17:57:14

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียน

โครงการอบรมการป้องกันอัคคี

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน103 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 12:38:03

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นป..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-18 12:16:41

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายณัฐพล คุ้มกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เนื่องจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 14:56:54

กิจกรรม กศน.พบประชาชน

กิจกรรม กศน.พบประชาชน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมกิจกรรม กศน.พบประชาชน ณ ศาลา60พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 14:47:53

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดเทวสังฆราม พระอารามหลวง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-10 16:02:35

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง