ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-05 09:08:36

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-05 09:06:59

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน388 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-01 13:46:22

โครงการอาชีพอิสระในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบูรณาการต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

โครงการอาชีพอิสระในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบูรณาการต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 18:10:53

โครงการสานฝันวัยใส

โครงการสานฝันวัยใส

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน340 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 18:09:30

เพชรนนทรี..ตะลุยขุมพลังงานปิโตรเลียม

เพชรนนทรี..ตะลุยขุมพลังงานปิโตรเลียม

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน296 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 09:41:15

วันบูรพาจารย์ ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

วันบูรพาจารย์ ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

วันบูรพาจารย์ ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 10:45:15

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน300 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 13:46:51

การประกวดทำพานไหว้ครู 2562

การประกวดทำพานไหว้ครู 2562

การประกวดทำพานไหว้ครู 2562

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน306 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 13:45:33

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน277 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 13:44:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง