ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคาร ภปร. โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยนายสมพงษ์ เตช..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน215 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-01 14:38:54

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2559 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 18:44:56

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมการประฃุมปฏิบัติการจัดทำรายระเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน224 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-27 18:30:15

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ณ หอประชุมอาคาร ภปร.โรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน246 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-22 11:31:57

การหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

การหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา2559 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-17 10:05:11

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมต้อนรั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน207 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-16 15:46:51

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี (open house 2017) 2560 โดยประธานในพิธีเปิด นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-16 15:11:32

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560

กิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมในกิจกรรมการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2560 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน353 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-09 11:12:08

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการหาเสียงและชี้แจงนโยบายของผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เบอร์1 - 4 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 13:48:36

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 13:42:26

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง