ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน732 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-14 15:13:10

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน875 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-09 15:38:21

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน732 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-09 15:03:21

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน703 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:49:37

วันอาเซียน (ASEAN Day)

วันอาเซียน (ASEAN Day)

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน640 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:47:46

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:46:26

ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน601 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:45:13

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และคณะศึกษาดูงานจากโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน603 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-03 00:01:14

ค่าย Languages Camp 2019

ค่าย Languages Camp 2019

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน818 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-02 23:59:14

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน649 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-01 17:33:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง