ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

โรงเรียนเทพมงคลรังษีมอบเจลล้างมือให้นักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน92 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:50:05

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:49:37

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

การประชุศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 1 ปี 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-21 10:47:44

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเทวสังฆาราม ร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 10:08:54

กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน77 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-16 10:07:42

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน97 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 14:37:47

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน69 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 14:35:50

คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี

คลินิกฟุตบอล โดย สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี

ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผอ.สมพงษ์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน71 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-12-04 14:34:08

โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน163 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-07 14:30:58

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2-2563

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษี ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการเบื้องต้นดังนี้

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน129 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-11-07 14:29:47

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง