ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46

การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-21 21:47:31

การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562

การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แส..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน64 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-15 18:47:15

ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน

ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน66 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-15 09:51:07

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน70 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-14 15:13:10

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน61 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-09 15:38:21

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน81 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-09 15:03:21

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน50 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:49:37

วันอาเซียน (ASEAN Day)

วันอาเซียน (ASEAN Day)

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน41 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:47:46

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน42 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:46:26

ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมผู้บริหาร ครูและตัวแทนนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน43 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 14:45:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง