ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-12 19:30:53

ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘

ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘

นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-02 20:34:20

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ท่านรองศิริรัตนา สุภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ทำการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อชื้อแนะแนวทางและข้อปฏิบัติในการเป็นครูที่ดีให้..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน329 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-02-02 20:31:07

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562

ผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน293 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-29 23:34:51

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น ของวันที่ 26 มกราคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน389 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 13:38:06

ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์  2562

ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ 2562

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ งานทำบูญเลี้ยงพระในตอนเช้าเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลฉลองอาคารเรียนใหม่ 10 ห้องเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันที่ 26 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 13:37:01

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-28 08:44:03

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น  เทพศิรินทร์สัมพันธ์

45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-27 07:34:35

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษา

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษา

คุณครูสามารถดาวโหลดระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ทาง QR Code ตามหนังสื..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน283 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-25 11:06:15

ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า

ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า

วันที่ 22 มกราคม 2562 ผอ. คณิต ชูลาภ ประชุมชี้แจงนโยบายของทาง ร.ร. และร่วมรับฟังท่านประธานชมรมฯ ให้ความกระจ่าง กับคุณครูในเรื่องกา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-01-23 15:39:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง