ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

งานครบรอบสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

งานครบรอบสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 โด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน884 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-10 16:21:07

กีฬาคณะสี ปี 58

กีฬาคณะสี ปี 58

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดกีฬาคณะสี ปี 58 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยมี ผอ.คณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน785 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-01 00:57:12

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดพิธีถวามยพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน541 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-19 11:49:34

ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับเหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

เหรียญทอง เยาวชนชายทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  การแข่งขันกาบัดดี้ เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ถ้วยพระราชทาน  "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน604 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-01 23:32:08

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากาบัดดี้ โรงเรียนเทพศิริ่นทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากาบัดดี้ โรงเรียนเทพศิริ่นทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ...ทัพนักกีฬากาบัดดี้โรงเรียนเทพศิริทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง เยาวชนชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรณ์เกมส์ 16-..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-01 23:05:36

ต้อนรับคุณครูต่างชาติ โครงการ Volunteer2015

ต้อนรับคุณครูต่างชาติ โครงการ Volunteer2015

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนให้การต้อนรับคุณครูต่างชาติจากประเทศอังกฤษ คือ Gabriella Tearall  &์Naomi Hancock โดยคุณครูทั้งสอง ทำการสอนในทุกห้องเรียน ในรายวิชาฝึกทักษะการอ่าน ทักษะการพู..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน927 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 23:39:44

แข่งขันฟุตบอล โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด

แข่งขันฟุตบอล โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอล และวอลเล่ย๋บอล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุข โดยให้ชื่อว่..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1254 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-09 23:21:46

อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมชุมชุน และพัฒนานักเรียน โดยการ 4 ก.ค.58 จัดอบรมการผลิตสื่อ Jingle , Spot วิทยุ โดยราชภัฎกาญจนบุรี 5 ก.ค.58 อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน634 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-05 21:24:19

 โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดถวายพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดถวายพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4-5 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนจัดอบรมการผูกประดับผ้าและจัดดอกไม้ โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1048 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-04 23:12:32

อบรมผู้นำประชาธิปไตย เครือข่าย บวร

อบรมผู้นำประชาธิปไตย เครือข่าย บวร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดกิจกรรม "อบรมผู้นำส่งเสริมประชาธิปไตย เครือข่าย บวร" ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการจัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้กับเคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน890 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-04 00:06:49

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง