ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน649 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-27 03:19:37

อบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องงานพัสดุ

อบรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องงานพัสดุ

งานงบประมาณและการเงินโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการพัสดุ ชุดเบิก และการรายงานการเดินทางที่ถูกต้องให้กับคุณครูได้ทราบ 10 มี.ค.2..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-10 23:39:52

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6

วันที่ 28 ก.พ.2559 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ในงานปัจฉิมนิเทศ ร่วมรักและอาลัยในสถาบัน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน962 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-03-10 23:31:46

ประชุมวางแผนการออกแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2559

ประชุมวางแผนการออกแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2559

งานแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดหาทีมงานออกแนะแนวให้ความรู้ เรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เมื่อว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน561 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-10 22:47:49

งานลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์

งานลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์

สายสัมพันธ์งานศิษย์เก่า "ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์" มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเกินความคิดหมาย โดยมีนายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการฯ เป็น..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน858 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-01 03:44:23

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

ฝ่ายบริหาร ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ม.1 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั้งห..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1497 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-24 07:12:01

กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และ ม.3

กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และ ม.3

กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ เนตรนารี ม.2 และ ม.3 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  โดยมี นายคณิต ชูลาภ ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้อำนวยการค่ายฯ พร้อมด้วยนายกิตตินันท์ จันทร์สมบูรณ์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน614 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-24 07:02:07

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 และคณะศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยม ร.ร. เพื่อนำเสนอนโยบายการศึกษาและติดตามการดำเนินงานของ ร.ร. และร่ว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-09 05:24:04

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำรวจสันติบาล จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนชั้น ม.4  ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 24 ธันว..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน532 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-24 13:56:21

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดิ์ดี โดยเส้นทางการปั่นจักรยานเริ่มต้นที่โรงเรียนฯ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน963 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-16 00:25:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง