ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันบำบุญหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันบำบุญหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันบำบุญหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษาเพื่อเป็นศิรมงคลแก่ตนเองทั้งนี้ทุกคนได้ร่วมกันแต่งชุดขาว เพื่อมาร่วมกันทำบุญในครั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน473 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-12 10:21:16

คณะครูและโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี

คณะครูและโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กาญจนบุรี

คณะครูและโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กาญจนบุรีโดยไปทัศนศึกษาที่ บ้านเก่า,ปราสาทเมืองสิงห์และช่..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน847 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-02 18:35:15

กิจกรรม DS Network เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และเพิ่มประสพการณ์ในด้านการทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรม DS Network เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และเพิ่มประสพการณ์ในด้านการทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คณะครูและนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศทั้ง 10 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม DS Network เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และเพิ่มประสพการณ์ในด้านการทำสื่อเพื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 10:32:05

กิจกรรมไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

กิจกรรมไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์

คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์พร้อมกับทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน489 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 10:21:05

อบรมครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

อบรมครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คณะผู้บริหารและครูนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้ารับการอบรมครูและนักเรียนแกนนำตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เมื่อวันที่ 17-19 มิถนายน 2559 เพื่อนำไปพั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน465 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 09:32:30

าอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ในเรื่องโรคร้ายที่เกิดจากยุงลายและวิธีการป้องกัน

าอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ในเรื่องโรคร้ายที่เกิดจากยุงลายและวิธีการป้องกัน

สาธารณะสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า ได้เข้ามาอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ในเรื่องโรคร้ายที่เกิดจากยุงลายและวิธีการป้อง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน444 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-28 09:15:03

รับการนิเทศก์ติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

รับการนิเทศก์ติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับการนิเทศก์ติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 13:53:18

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ขอยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ขอยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ ที่มาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ โดยจะสอนนักเรียนทุกระดับชั้น ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-15 13:47:32

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้เลี้ยงส่งอำลา คุณครูสุริยะ บินซอและฮ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้เลี้ยงส่งอำลา คุณครูสุริยะ บินซอและฮ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้เลี้ยงส่งอำลา คุณครูสุริยะ บินซอและฮ์ เพื่อไปรับงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่มั่นคงต่อไป ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน632 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 21:12:47

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรียินดีต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1025 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 20:56:45

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง