ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจปั่นจักรยานเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจปั่นจักรยานเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจปั่นจักรยานเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระราชินี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-09-01 13:42:00

วิดีโอเทิดพระเกียรติการแปลอักษรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

วิดีโอเทิดพระเกียรติการแปลอักษรของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมใจถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน710 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-12 20:50:47

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระอาทิตย์ทรงกลด เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน417 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-11 12:59:45

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1296 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-10 11:13:07

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัด ชลบุรี

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัด ชลบุรี

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัด ชลบุรี เพื่อเป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงทำให้เกิดการเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน627 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-08-01 08:44:00

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รณรงค์ออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รณรงค์ออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ปล่อยขบวนรถแห่และเดินขบวนประชาสัมพันธ์รณรงค์ออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และติดป้ายประชาสัมพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน567 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-29 12:27:17

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมสัมนทพัฒนาผู้นำองค์กรนักเรียนเทพศิรินทร์

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมสัมนทพัฒนาผู้นำองค์กรนักเรียนเทพศิรินทร์

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมสัมนทพัฒนาผู้นำองค์กรนักเรียนเทพศิรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนเทพศิรนทร์ นมทบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน427 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-25 07:30:48

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันเดินแห่เทียนเนื่องในวัน อาสาฬหบูชชาและวันเข้าพรรษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันเดินแห่เทียนเนื่องในวัน อาสาฬหบูชชาและวันเข้าพรรษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันเดินแห่เทียนเนื่องในวัน อาสาฬหบูชชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 16:55:22

นักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการบริหารวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโฆษกพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

นักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการบริหารวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโฆษกพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

นักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการบริหารวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโฆษกพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ครั้งที่ 2 โดยคณะวิทยาการจั..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-15 16:43:53

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอร์โรบิก

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอร์โรบิก

คณะผู้บริหาร,ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเต้นแอร์โรบิกเพื่ออกกำลังให้สุขภาพแข็งแรงและยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-12 10:26:15

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง