ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านถวายเป็นพระราชกุศลแ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน500 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-06 16:06:08

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1312 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 10:44:30

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียน

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียน

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนในด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 24 /02/2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน487 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 16:43:43

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรี

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรี

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในหัวข้อมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน533 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 19:11:28

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 4

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 4

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน489 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 16:49:51

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 16:46:53

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 3

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 3

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-08 16:56:20

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 2

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 2

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 16:28:53

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน588 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 16:57:49

ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหาร

ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหาร

คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับลูกเสือเนตรนารี ม.1 ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหารสำหรับอยู่ค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะการอยู่ค่ายพักแรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน748 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 08:41:16

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง