ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดี

ทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดี

โครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชการที่ ๙ "ทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดี" ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน597 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-17 21:22:14

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่มทำพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และร่วมก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-11 13:02:56

การจัดงาน

การจัดงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย"

        ด้วยกระทรวงวัฒธรรมกำหนดจัดงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" เพื่อแสดงการรวมพลังของภาคีเครือข่ายในการพััฒนาสื่อปลอดภัย ในวันพุธที่ 9 สิ่งหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-10 09:28:38

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

Asean Day & August วันอาเซียน 8 สิงหาคม โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน602 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 19:14:40

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:37:19

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิธีไทยใส่ใจอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำรัส ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิธีไทยใส่ใจอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำรัส ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทัศนศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ และโครงการป่าชายเลนคลอง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน642 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-01 15:15:51

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมห..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน598 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-27 11:29:18

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชสมภพ 28 กรกฎา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน564 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-26 12:42:53

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดและพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน451 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 22:02:49

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 21:58:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง