ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรี

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรี

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ กาญจนบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในหัวข้อมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน476 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-21 19:11:28

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 4

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 4

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน430 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 16:49:51

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน450 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-15 16:46:53

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 3

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 3

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน491 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-08 16:56:20

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 2

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 2

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-07 16:28:53

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

แนะแนวสัญจร โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-06 16:57:49

ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหาร

ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหาร

คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับลูกเสือเนตรนารี ม.1 ทดสอบหัวหน้าคนครัวในการประกอบอาหารสำหรับอยู่ค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะการอยู่ค่ายพักแรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน657 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 08:41:16

งานชุมนุมศิษย๋เก่า

งานชุมนุมศิษย๋เก่า"ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์"

"ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์" วันที่ 28 มกราคม 2560ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีงานศิษย์เก่าผ่านไปได้ด้วยดี แต่สิ่งที่เราพลาดอย่างมากคือลื..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-03 08:38:20

ร่วมแสดงความยินดีกับการแข่งขันนาฎศิลป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ร่วมแสดงความยินดีกับการแข่งขันนาฎศิลป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน และนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ในการเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1116 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-01 10:18:18

"ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์"

ขอเชิญร่วมงาน "ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์" วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน940 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-23 08:36:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง