ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณถิน พิสูจน์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวเปิดการประชุมในครั้ง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-05 19:44:17

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท โดย 1. คุณกิจ สุนทร 12,000 บาท 2. คุณปรีดา วัชรเธียรสกุล 2,000 บาท

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน861 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-29 13:56:22

กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์นักเรียนชั้น ม.๑และ ม.๔

กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์นักเรียนชั้น ม.๑และ ม.๔

กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์นักเรียนชั้น ม.๑และ ม.๔ สู่รั้วรำเพย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-15 20:46:34

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 และมอบเกียรติบัตร ให้กัลนักเรียนเรียนดีในแต่ละระดับชั้น ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-05-12 15:17:57

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา

ท่านศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เมื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน815 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-11 21:23:53

คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ท่านรองผู้อำนวยการศิริรัตนา สภาชัยพร้อมด้วยคระครูพานักเรียนเข้าร้วมโครงการค่ายเยาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ กรมทหารราบที่ ๑๙ กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน497 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-04-11 21:21:58

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีแล..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน631 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-06 16:13:10

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

มอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะฆเด็กและครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านถวายเป็นพระราชกุศลแ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน442 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-06 16:06:08

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1124 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 10:44:30

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียน

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียน

โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เข้ามาศึกษาดูงานกับทางโรงเรียนในด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 24 /02/2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน432 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-24 16:43:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง