ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้กิจกรรมการประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ประเภท ให้ศูนย์หุ่นยนต์ประจำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน556 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-01 07:36:11

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อความสงบของจิตรใจ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน804 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-29 19:48:26

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนทคุณลักษณะที่ควรมีแก่เยาวชน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-26 23:19:35

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน586 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-22 20:29:20

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ เพื่อหาข้อตกลงและแก้ไขปัญหาในระดับชั้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพัฒนาการทำงานร่วมกัน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน413 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-21 19:01:22

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

การประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน569 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-21 18:52:20

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขัน (แยกตามรายวิชา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี) ระหว่าง วันท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน1872 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-19 19:51:02

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันศิลปหัตถกรรม..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน676 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-16 15:19:30

การสอบนักธรรมประจำปี 2560

การสอบนักธรรมประจำปี 2560

การสอบนักธรรมประจำปี 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน471 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-09 15:08:12

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒เพื่อพูดคุยทำความ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-10-30 19:32:33

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง