ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

Asean Day & August วันอาเซียน 8 สิงหาคม โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน521 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-08 19:14:40

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3

คณะครูได้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ เขื่อนศรีนครินทร์เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ได้จัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน361 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-03 19:37:19

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิธีไทยใส่ใจอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำรัส ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วิธีไทยใส่ใจอนุรักษ์ ตามแนวพระราชดำรัส ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทัศนศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ และโครงการป่าชายเลนคลอง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-01 15:15:51

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมห..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-27 11:29:18

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (

นายคณิต ชูลาภพร้อมด้วยครูนักเรียนร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชสมภพ 28 กรกฎา..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน495 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-26 12:42:53

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

คณะผู้บริหารและครูฝึกทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดและพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชิ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน397 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 22:02:49

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี

นายคณิต ชูลาภ และครูร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-25 21:58:10

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร"

คณะครูได้ทำกิจกรรมในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมสัญจร" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-22 21:28:14

ท่านผู้อำนวยการ นายคณิต ชุลาภ ศึกษาดูงานเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ท่านผู้อำนวยการ นายคณิต ชุลาภ ศึกษาดูงานเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ท่านผู้อำนวยการ นายคณิต ชุลาภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ศึกษาดูงานเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการเรียนการ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-22 20:40:38

โครงการทัศนศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์

โครงการทัศนศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์

นักเรียนห้องทวิศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม และนักเรียนสายวิทย์ คณิต เข้าทัศนศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ ทำให้พวกเรามั่นใจในความแข็งแรงคงทนของเขื่อนฯ ที่ยังไงๆ ก็ยังคงอยู่ตราบน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน645 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-20 22:58:34

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง