ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี นำลูกเสื่อ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 กว่า 200 คน ไปเข้าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน920 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-21 22:27:28

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ให้กับนักเรียนและครูที่ร่วมเข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ในระดับจังหวัดและระดับภาค โดย นายคณิต  ชูลาภ เป็นผู้มอบเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน566 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-14 21:34:36

คณะผู้บริหาร ,ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร ,ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหาร ,ครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน487 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-02 21:18:36

ท่านรองผู้อำนวยการ ศิริรัตนา สุภาชัยและคณะครูร่วมคารวะองคมนตรี

ท่านรองผู้อำนวยการ ศิริรัตนา สุภาชัยและคณะครูร่วมคารวะองคมนตรี

ท่านรองผู้อำนวยการ ศิริรัตนา สุภาชัยและคณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมคารวะพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี , ศาสตราจารย์พิเศษ อรร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน625 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-25 20:04:37

จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2560

จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน583 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-22 22:35:12

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการทัศนะศึกษา

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการทัศนะศึกษา

การมอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการทัศนะศึกษา ณ พระเมรุมาศ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน507 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-19 19:53:00

กาาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี ชั้น ม.2-3

กาาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2-3

กาาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 วันเสาร์ที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินท์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-19 19:26:11

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

คณะครู,พระอาจารย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นตลาดประชารัฐของจังหวัดนคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน921 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-12 19:33:59

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ร่วมกันทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน593 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-12 19:30:11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้พูดคุยกับคณะครูด้านการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-06 19:44:09

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง