ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

คณะครู,พระอาจารย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นตลาดประชารัฐของจังหวัดนคร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน852 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-12 19:33:59

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ

คณะครู,พระอาจรย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ร่วมกันทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน522 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-12 19:30:11

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี ได้มาชี้แนะแนวทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้พูดคุยกับคณะครูด้านการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน452 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-06 19:44:09

คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบัญตักบาตรเนืองในวันพ่อ

คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบัญตักบาตรเนืองในวันพ่อ

คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำบัญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายปิ่นโตให้กับพระสงฆ์เนืองในวันพ่อและร่วมกันมอบรางวัลพ่อดีเด่นให้กับคุณพ่อที่สร้างความดีและสั่งสอน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน409 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-06 19:28:38

เดินรณรงค์ต้านโรคเอดส์ วันเอดส์โลก

เดินรณรงค์ต้านโรคเอดส์ วันเอดส์โลก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ และแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเอดส์โลก ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน608 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-01 09:58:43

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้กิจกรรมการประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ประเภท ให้ศูนย์หุ่นยนต์ประจำ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-01 07:36:11

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อความสงบของจิตรใจ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน699 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-29 19:48:26

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม

โครงการคุณลักษณะที่มีสร้างคนดีให้สังคม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนทคุณลักษณะที่ควรมีแก่เยาวชน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-26 23:19:35

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมใจ จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน515 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-22 20:29:20

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ เพื่อหาข้อตกลงและแก้ไขปัญหาในระดับชั้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพัฒนาการทำงานร่วมกัน ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน350 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-21 19:01:22

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง