ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

การประชุมกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

การประชุมกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

การประชุมกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน616 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-14 21:45:26

อบรมด้านพลังงาน

อบรมด้านพลังงาน

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมด้านพลังงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงนและการประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเข้าแข่งขันในการตัดต่อภาพยนต์ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 09:14:47

วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล

วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิด..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน476 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-09 09:01:08

รณรงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

รณรงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีและโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้าตลอดจนเทศบาลตำบลลาดหญ้า ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโท..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-31 11:33:25

ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน693 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-28 18:32:29

พิธีมอบใบประกาศนียบัต  ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัต ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัต  ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560วันที่ 28 มีนาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน612 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 19:42:23

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-05 20:37:14

แนะแนวสัญจร 2

แนะแนวสัญจร 2

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน518 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 00:02:40

แนะแนวสัญจร

แนะแนวสัญจร

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ เพื..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน486 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 23:43:21

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เดือนฉาย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน510 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-09 19:19:50

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง