ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

พิธีมอบใบประกาศนียบัต  ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัต ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัต  ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560วันที่ 28 มีนาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-28 19:42:23

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน674 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-05 20:37:14

แนะแนวสัญจร 2

แนะแนวสัญจร 2

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน473 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-23 00:02:40

แนะแนวสัญจร

แนะแนวสัญจร

งานวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ เพื..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน436 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-22 23:43:21

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เดือนฉาย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-09 19:19:50

การนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา ท่าม่วง และเมืองสิงห์

การนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา ท่าม่วง และเมืองสิงห์

ตาทที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีเป้าหมายในการใช้กระบวนการนิเทศเป็นกลไกลขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการดำเ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน540 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-09 09:59:20

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจโทอิศเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจโทอิศเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี... ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจโทอิศเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์... ขอแสดงความเสียใจก..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน537 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-09 09:22:24

งานศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

งานศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

งานศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน610 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-31 19:14:33

ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี นำลูกเสื่อ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 กว่า 200 คน ไปเข้าค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน749 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-21 22:27:28

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ให้กับนักเรียนและครูที่ร่วมเข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ในระดับจังหวัดและระดับภาค โดย นายคณิต  ชูลาภ เป็นผู้มอบเกีย..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน475 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-14 21:34:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง