ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

การเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.)

การเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียนบ้านคาวิทยา  จัดกิจกรรมเซ็นสัญญากู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) โดยผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน482 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 13:37:08

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 สิิงหาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน425 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-08 13:31:29

หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติภายในสถานที่ราชการ

หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติภายในสถานที่ราชการ

หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ติดตาม ตรวจสอบ ภายในสถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านคาวิทยา) วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน385 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-07 14:39:53

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันกีฬา  วันที่ 1 สิงหาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน387 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-08-01 10:57:44

วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ภายใต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-31 14:27:00

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 09:55:10

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายใ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน851 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 14:39:24

กิจกรรม

กิจกรรม"ฟันเหงือกแข็งแรง"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคาจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:20:04

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:15:48

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand  Green Mest 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 10:20:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง