ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน239 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-14 09:19:57

กิจกรรม 9Sci 2018

กิจกรรม 9Sci 2018

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci  2018 " บ้านคาวิชาการ   สืบสานคุณธรรม  น้อมนำพระราชดำริ"ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561ณ โรงเรียนบ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน251 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-14 09:06:54

โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9

โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน374 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 12:58:56

ถวายเทียนจำนำพรรษา

ถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาณ วัดเขมาภิรโต  วัดลำพระ  วัดโป่งเจ็ด วัดพระธาตุเขาน้อยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:25:38

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:19:54

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย26 กรกฎาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:10:39

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านคาวิทยารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน253 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-24 09:22:34

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-11 14:54:11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:42:54

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน209 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:31:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง