ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-26 09:55:10

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายใ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-23 14:39:24

กิจกรรม

กิจกรรม"ฟันเหงือกแข็งแรง"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคาจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 14:20:04

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด  วัดลำพระ  วัดเขมาภิรโตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน206 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-07-19 13:15:48

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครู เนื่องในการเข้าร่วมการแข่งขันนออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand  Green Mest 2019 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน204 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 10:20:54

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาจัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้โครงการยุวชนประกันภัย แก่นั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน233 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 09:36:55

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดให้เห็นถึงโทษ ภัย อันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:00:20

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 19:12:13

การอบรมแนะแนวอาชีพ

การอบรมแนะแนวอาชีพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางเลือกศึกษาต่อและเลือกประก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน322 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-24 14:12:00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งราชบุรี และบริษัทนันทพลชัยร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 19:51:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง