ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล และกีฬาเปตอง และถ่ายภาพร่วมกัน ใันวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน151 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-03 09:42:24

กิจกรรม

กิจกรรม "5 นาทีการขับขี่"

สถานีตำรวจภูธรบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ และวินัยจราจร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 11:47:56

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน  ภานุมาศ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี&nbs..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-26 11:41:30

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน759 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-19 16:01:56

กิจกรรม

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา"

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา" ใันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน764 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-18 10:24:05

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน745 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-06 16:07:57

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน700 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-05 12:34:32

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนและครู จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน752 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-31 09:13:33

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษานักเรียน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาว..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน946 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 09:36:31

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน941 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-09 09:48:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง