ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สาย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-18 16:42:02

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-14 21:27:25

การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม. 4 ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อรักษาระยะห่าง โดยมาตรการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-12 22:03:58

การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ในวันที่ 10 มิถุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-10 14:14:36

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 "ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" เพื่อคัดเลือ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-03-04 11:46:19

พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหังคปฏิมากร โอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดธีรนันต์ อานนฺโท ในการนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ไปร่วมสวดบูชาพระพุทธคุณอิติ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน240 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-29 09:33:28

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้ฝึกสอนนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. ส..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:10:59

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน199 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:08:26

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน212 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-20 09:01:57

การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา

การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา

อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-13 11:28:56

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง