ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการเยาวชนทางสายใหม่

โครงการเยาวชนทางสายใหม่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-22 15:31:50

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและค รูเนื่องในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-21 09:40:10

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

 โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ  ภายใต้คำขวัญ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" 

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน122 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-17 12:24:05

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

มื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ หอประชมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา และร่วมยินดีกับข้าราชการครูแ..

เขียนโดย : เปิดอ่าน105 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-17 12:17:52

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ รอบ 2/2562 ณ ห้องประชุมไพลิน  โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน177 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-03 15:08:06

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยคณะครู นักเรียน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป การจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน รับประทานร่วมกันภายในห้องเรียน และรับฟัง..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-27 14:21:55

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-19 22:30:01

กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยได้ร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-13 21:33:25

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-12 09:58:18

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน184 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-12-04 12:09:08

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง