ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-11 17:15:35

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรม ประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-10 14:46:08

โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19

โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า ณ ห้องประชุมไพลินโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-30 11:54:59

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปล..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน160 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-25 21:45:21

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร  โ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-24 06:42:59

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุทธิพงษ์ พุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน161 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-07-01 10:53:44

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาว..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-30 18:26:07

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขอำเภอบ้านคา และอำเภอบ้านคา ในการเตรียมความพร้อมและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 ก่อนการเปิ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-30 18:20:42

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ะรบาดของโรค Covid-19 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน147 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-22 15:47:23

การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนบ้านคาวิทยาลงนามบันทึกเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างโรงเรียนบ้านคาวิทยาและรถรับ-ส่งนักเรียนในความร่วมมือเพื่อปฏิบัต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน174 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-06-19 11:32:00

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง