ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน94 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 14:22:42

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร โดยผลก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน85 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 13:31:13

อบรมCPR  สู่ห้องเรียน

อบรมCPR สู่ห้องเรียน

อบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน โดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน ในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน76 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 09:23:36

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน136 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-04 11:28:01

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน108 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-24 11:26:59

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน132 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-11-15 14:14:53

การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

  วันนี้ (14กันยายน 2560) นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันความสามาร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน175 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-19 14:13:08

โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน

โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรีในโครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-19 10:52:48

รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017

รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017

รายละเอียดการแข่งขัน 9 sci2017

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-09-04 14:21:06

กิจกรรมค่ายเยาวชน

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา ภายใต้โครงการโรงเรียนสุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-08-31 10:43:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง