ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรม

กิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา"

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น บ้านคา บ้านเรา" ใันวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน707 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-18 10:24:05

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน693 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-06 16:07:57

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

ประเมินสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-11-05 12:34:32

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนและครู จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน682 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-31 09:13:33

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษานักเรียน  ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาว..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน856 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-24 09:36:31

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน832 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-09 09:48:07

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน846 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-10-08 16:23:53

การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุม..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน931 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-23 16:22:49

ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน992 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-18 15:36:20

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธาน ในวันพฤหัสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน681 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-09-12 15:12:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง