ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา) ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน130 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-22 21:43:56

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน127 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-13 23:24:57

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยาดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน146 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-07 12:54:45

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาต้อนรับ นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลา คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน199 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-10-02 11:34:54

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day)

อำเภอบ้านคาและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านคาร่วมกับโรงเรียนคาวิทยา  จัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในพระราชทานธงชาต..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน141 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-29 08:12:37

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนและระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 โดยการนำของผู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 21:52:23

การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-01 21:36:20

กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กิจกรรมธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน225 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 12:51:11

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมการรณรงค์การ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในครั้งนี้ โดยการนำของ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน172 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-25 21:36:42

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

โครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดโครงการห้องทดลองเคมีเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหารพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และค..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน137 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-19 10:39:53

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง