ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมไพล..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน543 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 09:58:12

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 13:17:00

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) แก่น..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:59:35

4 กุมภาพันธ์  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน559 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-02 10:57:21

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน318 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 10:36:37

บ้านคาเกมส์

บ้านคาเกมส์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์" ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน496 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 09:21:58

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู  ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน732 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-17 09:24:10

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน606 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-12 10:57:58

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน509 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-09 12:35:17

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน492 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-04 16:48:07

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง