ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

บ้านคาเกมส์

บ้านคาเกมส์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์" ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน451 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 09:21:58

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู  ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน655 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-17 09:24:10

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน553 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-12 10:57:58

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน464 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-09 12:35:17

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน460 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-04 16:48:07

กิจกรรมวันปีใหม่2561

กิจกรรมวันปีใหม่2561

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน385 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-04 16:39:11

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน382 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-29 13:21:23

ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน &..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน2464 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-19 11:07:52

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 14:22:42

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร โดยผลก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน423 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 13:31:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง