ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน411 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 15:45:53

กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน342 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 15:33:09

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 14:31:51

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 11:42:39

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน1060 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-23 14:57:28

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน700 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-03-05 15:17:42

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน629 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-19 15:25:05

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ ณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 13 กุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน466 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-13 09:50:47

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป้น 4 เ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน535 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-12 10:19:02

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

ครูสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน527 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 15:54:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง