ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-12 10:57:58

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน451 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-09 12:35:17

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน434 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-04 16:48:07

กิจกรรมวันปีใหม่2561

กิจกรรมวันปีใหม่2561

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน372 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-04 16:39:11

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560

กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-29 13:21:23

ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน &..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน2249 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-19 11:07:52

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน370 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 14:22:42

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560   ณ สนามเปตองแห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพมหานคร โดยผลก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน380 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 13:31:13

อบรมCPR  สู่ห้องเรียน

อบรมCPR สู่ห้องเรียน

อบรมการทำ CPR สู่ห้องเรียน โดยโรงพยาบาลบ้านคา มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา ณ ห้องประชุมไพลิน ในวันที่ 8 ธันรวาคม พ.ศ. 2560 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน301 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-13 09:23:36

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ การจัดป้ายนิเทศ การป..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน419 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-12-04 11:28:01

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง