ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน580 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-19 15:25:05

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ ณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 13 กุ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน423 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-13 09:50:47

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป้น 4 เ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน483 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-12 10:19:02

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร"

ครูสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน467 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 15:54:30

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการสายฝน   ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมไพล..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน490 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-08 09:58:12

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน435 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 13:17:00

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) แก่น..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน343 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-06 10:59:35

4 กุมภาพันธ์  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน507 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-02-02 10:57:21

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-30 10:36:37

บ้านคาเกมส์

บ้านคาเกมส์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์" ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน441 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-01-22 09:21:58

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง