ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน512 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:07:35

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน620 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-01 15:50:52

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 13 กันยายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน484 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-14 10:34:08

กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018

กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม English Camp 2018ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 31 สิงหาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 14:03:42

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Education เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-23 11:08:30

กิจกรรมรณรงค์

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:40:18

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:30:25

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมไพลิน ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน470 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:19:16

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน457 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 10:08:19

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-14 09:19:57

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง