ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 "Bankhawittaya Games 2018"

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน488 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-07 20:01:02

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ  และจัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และจัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2561

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน516 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-04 09:08:44

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการตรวจนับและยืนยันตัวตนนักเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน734 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-12-03 10:02:19

คณะนายทหารร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด

คณะนายทหารร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง พิษภัยจากยาเสพติด

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน383 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-27 13:50:02

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-23 09:33:19

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันกีฬา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันกีฬา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน424 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-22 08:44:59

โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการการคุมกำเนิด

โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการการคุมกำเนิด

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน335 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 15:15:18

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดแสดงผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดแสดงผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน402 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 11:30:11

โรงเรียนบ้านคาิวทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านคาิวทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน407 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 11:19:20

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน750 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:59:10

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง