ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-11 14:54:11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:42:54

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:31:36

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018"

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน274 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:11:02

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ...

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน266 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:59:47

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน230 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:49:49

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน356 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 09:17:04

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน391 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-10 10:22:55

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:40:40

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:37:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง