ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:40:40

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:37:23

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน386 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 15:43:12

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 15:39:19

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน446 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-31 11:07:29

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน362 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-25 13:44:34

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน328 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 15:45:53

กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน263 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 15:33:09

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน421 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-15 14:31:51

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน530 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-04-04 11:42:39

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง