ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันกีฬา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันกีฬา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน365 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-22 08:44:59

โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการการคุมกำเนิด

โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการการคุมกำเนิด

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 15:15:18

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดแสดงผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดแสดงผลการปฎิบัติงาน ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน349 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 11:30:11

โรงเรียนบ้านคาิวทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านคาิวทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน367 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-11-21 11:19:20

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน653 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:59:10

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน456 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-02 15:07:35

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน562 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-10-01 15:50:52

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 13 กันยายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จังหวัดราชบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-09-14 10:34:08

กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018

กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม English Camp 2018ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 31 สิงหาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน401 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-31 14:03:42

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Education เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน359 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-23 11:08:30

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง