ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทย26 กรกฎาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:10:39

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านคาวิทยารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-24 09:22:34

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน300 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-11 14:54:11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน251 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:42:54

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน232 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:31:36

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018"

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน234 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:11:02

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ...

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:59:47

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน202 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:49:49

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน307 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 09:17:04

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน351 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-10 10:22:55

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง