ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Education เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเร..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน280 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-23 11:08:30

กิจกรรมรณรงค์

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน278 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:40:18

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน244 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:30:25

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมไพลิน ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน326 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-17 13:19:16

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน327 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-15 10:08:19

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน268 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-14 09:19:57

กิจกรรม 9Sci 2018

กิจกรรม 9Sci 2018

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci  2018 " บ้านคาวิชาการ   สืบสานคุณธรรม  น้อมนำพระราชดำริ"ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561ณ โรงเรียนบ้า..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-08-14 09:06:54

โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9

โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน441 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 12:58:56

ถวายเทียนจำนำพรรษา

ถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาณ วัดเขมาภิรโต  วัดลำพระ  วัดโป่งเจ็ด วัดพระธาตุเขาน้อยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน229 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:25:38

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน249 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-07-29 09:19:54

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง