ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018"

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน213 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 11:11:02

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ...

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน208 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:59:47

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-28 10:49:49

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน288 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-15 09:17:04

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันเ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน297 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-10 10:22:55

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน285 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:40:40

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย

โครงการป่าสามวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน258 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-05 09:37:23

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน369 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 15:43:12

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน287 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-06-04 15:39:19

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน390 ครั้ง เขียนเมื่อ2018-05-31 11:07:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง