ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

กิจกรรมการอบรมยุวชนประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาจัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้โครงการยุวชนประกันภัย แก่นั..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-27 09:36:55

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดให้เห็นถึงโทษ ภัย อันตรายที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดท..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน250 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-26 12:00:20

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-25 19:12:13

การอบรมแนะแนวอาชีพ

การอบรมแนะแนวอาชีพ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางเลือกศึกษาต่อและเลือกประก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน375 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-24 14:12:00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งราชบุรี และบริษัทนันทพลชัยร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมกา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน272 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-19 19:51:54

โครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

โครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

โรงพยาบาลอำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แก่นัก..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน320 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-14 14:23:36

วันไหว้ครู 2562

วันไหว้ครู 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน722 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-13 15:36:47

ลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-06-10 09:06:16

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคาวิทยา..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน261 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-31 11:46:44

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562..

เขียนโดย : โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน431 ครั้ง เขียนเมื่อ2019-05-29 11:21:48

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง