ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองพร้อมจัดตั้งเครือข่ายสำหร..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน505 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-16 07:37:31

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน927 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-06 06:35:59

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ได้จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์บริเวณโรงเรียนสวนผึ้งว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน646 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-23 14:22:43

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนสวนผึ้งวทิยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน603 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 23:33:54

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ โดยนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดการระชุมและนำคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเข้าสู่การเตรียม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน573 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-06 12:51:52

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  และนั่งสมาธิสงบนิ่ง 1 นาที หน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน857 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 11:10:38

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกับโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา โดยมีน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน686 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 05:52:16

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับคุณครูขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน822 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-19 08:07:34

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นางจริยา  จันทร์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน816 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 06:11:11

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมคือ            ๑. นายสุนทร    ทัด   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน759 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 11:38:38

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง