ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามพร้อมทั้งประดับบ่าลูกเสือและรับมอบธงลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งรับธงลูกเสือต้านยาเสพติด และพิธีประดับบ่าลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน723 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-02 07:20:32

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายวรากุล  หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา พร้อมทั้ง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด พร้อมจัดกิจกรรมรณ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน1205 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-06-30 13:34:41

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง