ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนสวนผึ้งวทิยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเน้นสัมฤทธิผลในตัวผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน311 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 23:33:54

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ โดยนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดการระชุมและนำคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเข้าสู่การเตรียม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน315 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-06 12:51:52

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  และนั่งสมาธิสงบนิ่ง 1 นาที หน้าเสาธง ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน509 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-09-21 11:10:38

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกับโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา โดยมีน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน348 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-28 05:52:16

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับคุณครูขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-19 08:07:34

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นางจริยา  จันทร์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน508 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-13 06:11:11

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมคือ            ๑. นายสุนทร    ทัด   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน463 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-05 11:38:38

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาคณะครู นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน678 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-08-03 07:11:28

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK โดยมีประธานนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผู้ร่วมประชุมจากตัวแทนโรงเรียนต่าง ๆ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้ง..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน357 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-22 12:06:18

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เช้าวันนี้ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเพื่อได้มอบสิ่งช่วยเหลือปัจจั..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน682 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-07-08 16:10:25

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง