ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน398 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 15:40:55

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารณรงค์สังคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารณรงค์สังคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดแสดง รณรงค์สังคมปลอดบุหรี่ ณ โรบินสัน ราชบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 06:55:12

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2559

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดค่ายวิทยาศาตร์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เกิดความเรียนรู้และปลูกฝังเป็นนักคิดแก่เด็ก ๆ รวมทั้งกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 06:44:47

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยร่วมกับ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน945 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 11:58:52

การประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเข้ารับการประเมินการประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน504 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 11:48:43

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกันประชุมเดินหน้าก้าวต่อไปสำหรับโรงเรียนคุณธรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-15 18:52:27

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน550 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-15 18:47:37

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559 โดยผู้อำนวยการ คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน 1/2559 หน้าเสาธง การ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน622 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 13:38:38

สวนผึ้งวิทยาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์

สวนผึ้งวิทยาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์

นายวรากุล หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและคณะ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน อำเภอสวนผึ้ง ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน542 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-19 10:06:24

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยามอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงในกิจกรรมเด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โดยนายวรากล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน560 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 10:42:13

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง