ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกันประชุมเดินหน้าก้าวต่อไปสำหรับโรงเรียนคุณธรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน214 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-15 18:52:27

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกิจกรรม นายกรัฐมนตรีพบครู ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน312 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-15 18:47:37

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเปิดภาคเรียนการศึกษา 1/2559 โดยผู้อำนวยการ คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการเปิดภาคเรียน 1/2559 หน้าเสาธง การ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน316 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-12 13:38:38

สวนผึ้งวิทยาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์

สวนผึ้งวิทยาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์

นายวรากุล หงษ์เทียบผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและคณะ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน อำเภอสวนผึ้ง ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นปฐม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน319 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-04-19 10:06:24

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยามอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงในกิจกรรมเด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทมีวินัยดีและบำเพ็ญประโยชน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โดยนายวรากล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน331 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 10:42:13

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยามอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงในกิจกรรมเด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทกิจกรรมดี) ประจำปีการศึกษา    ๒๕๕๘โดยนายวรากล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน286 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-11 10:01:29

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยามอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงในกิจกรรมเด็กดีศรีสวนผึ้ง (ประเภทเรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โดยนายวรากล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นผู้มอ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน341 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-02-09 10:20:18

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ครั้งที่ ๒

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ครั้งที่ ๒

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยานัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และร่วมพัฒนาโรงเรียนกับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนสวนผึ้งว..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน447 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-25 12:22:54

มอบเกียรติบัตรครูดีศรีสวนผึ้ง

มอบเกียรติบัตรครูดีศรีสวนผึ้ง

มอบเกียรติบัตรครูดีศรีสวนผึ้ง แด่คุณครูผู้เสียสละตนเอง และคุณงามความดีที่ควรเคารพโดยนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นผู้มอบ แด่คุณครูในโรงเรียน..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน333 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-19 11:12:44

เปิดศูนย์การเร­ียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เปิดศูนย์การเร­ียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้มีการจัดกระทำพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้เ­ศรษฐกิจพอเพียง มอบให้กับโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยมี พลตรี เกรียงไกร ไกรลาศ ผู้บัญชาการ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน679 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-01-15 16:08:59

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง