ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจ

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน228 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 09:20:40

จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๑ มิถุยายน ๑๕๕๙ ตามบริเวณ ชุมชน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน148 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-24 06:32:28

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ การต่อต้านยาเสพติดจากผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน120 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-12 10:37:35

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อระลึกกตัญญูกตเวทีแด่พระคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน277 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-12 10:30:18

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-10 15:40:55

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารณรงค์สังคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารณรงค์สังคมปลอดบุหรี่

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดแสดง รณรงค์สังคมปลอดบุหรี่ ณ โรบินสัน ราชบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน226 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 06:55:12

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2559

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดค่ายวิทยาศาตร์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เกิดความเรียนรู้และปลูกฝังเป็นนักคิดแก่เด็ก ๆ รวมทั้งกิจกร..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน165 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-31 06:44:47

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยร่วมกับ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน569 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 11:58:52

การประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเข้ารับการประเมินการประเมินการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน241 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-19 11:48:43

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกันประชุมเดินหน้าก้าวต่อไปสำหรับโรงเรียนคุณธรรม ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน176 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-05-15 18:52:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง