ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบ Pre O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดสอบ Pre O-net ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-Net จริง ตามแบบทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 5 มกราค..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน275 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-05 11:02:04

โครงการพัฒนาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง จัดอบรมเขิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. รบ 1 การออกแบบการจัดการการเรีย..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน245 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-23 10:04:32

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประจำปี ๒๕๕๙

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประจำปี ๒๕๕๙

การแข่งขัยกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประจำปี ๒๕๕๙ นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้งประธานในพิธี่พร้อมกับนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน178 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-14 12:12:03

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมแปรอักษรเป็นเลข ๙ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมแปรอักษรเป็นเลข ๙ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหารนำโดยนางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา พร้อม คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทย พร้อมอักษรภา..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน4381 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-12-02 16:13:56

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 แนะนำ ผู้อำนวยการปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน195 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-29 15:52:40

"โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน"

นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงเ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน231 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-29 14:26:11

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยกา..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน242 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-28 08:45:24

สอบนักธรม ประจำปี 2559  สนามสอบโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

สอบนักธรม ประจำปี 2559 สนามสอบโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเป็นสนามสอบ นักธรรม ประจำปี 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบคือโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เข้าร่วมการสอบประจำปี 2559 

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน169 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-23 06:21:13

กิจกรรม

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-22 13:36:28

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  10  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพกลุ่มโรงเรียน อำเภอสวนผึ้งในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน238 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-11-12 10:32:12

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง