ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน200 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-16 13:31:14

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมทำพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันที่ 6 กรก..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน183 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-07-07 03:31:38

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดประประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ 6 ณ หอประชุม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-06-03 16:25:08

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม(พุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม(พุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายศาโรจน์  แก้วกรองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นระธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม(พุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธิวาทวราราม(วัดช่องลม ๒) ในวันที่ ๕ ม..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน393 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-03-05 10:13:51

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม "เด็กดีศีสวนผึ้ง ๒๕๕๙"

เช้าวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธภรพิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงรเียนสวนผึ้งวิทยาเป็นประธานมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่ได้รั..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน196 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-14 13:30:00

นายกฤษฎา  คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net

นายกฤษฎา คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net

นายกฤษฎา  คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน294 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-02-05 10:19:22

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 25 มกราคม 2560  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 4  ..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน237 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-25 21:42:02

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน

นายศาโรจน์  แก้วกรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาพร้อมคณะครูและโรงเรียนเครือข่ายที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง หน่วยงา..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน186 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-20 16:45:00

พิธีวันครู ๒๕๖๐

พิธีวันครู ๒๕๖๐

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยานำโดยนางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน216 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-17 07:08:20

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา "โรงเรียน ICU "

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นายกฤษฎา  คำอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม และว่าท..

เขียนโดย : โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน290 ครั้ง เขียนเมื่อ2017-01-05 11:15:27

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง